ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ – ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್!

ಮೊರಾಕೊದ ಮರ್ರಾಕೇಶ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಫ್-ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ …

Read more