ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ !! Credit card usage is increasing over debit card!!

ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ Paytm ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳದ್ದೇ …

Read more