Loan App Kannada : ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾ? ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50,000 ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ !ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾ? ಈ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4,00,000/- ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ !

  ಎಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ! ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾ! ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ದೇ ಮರಕ್ಕೆ …

Read more