ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ , ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯ !!

ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಣ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ಲಕ್ಷ …

Read more